OM OSS

Koret Våren Viggja er et lavterskel blandakor i Skaun Kommune i Sør-Trøndelag, for folk som liker å synge allsidig musikk.

Vi synger enten konserter alene eller vi samarbeider med andre aktører i musikklivet lokalt (både profesjonelle og amatører). Sangrepertoaret varier stort gjennom året fra salmer til rock. Eksempler på musikk fra de siste årene er Beatles, Queen, Mozart’s Grosse Messe, Faure’s Requiem, Norske Hits, Henning Sommerro, 80-tallsmusikk, Julemusikk og 17-mai sanger.

Koret er kjent for sin rene og homogene korklang. Vi har ved flere anledninger vært med på å åpne Vinterkulturuka i Skaun Kommune, se lenke fra åpningen i 2015: http://skaunnytt.no/wp/vinterkulturuka-2015-i-want-it-all/

Korene Buvika Songlag og Koret Våren Viggja mottok den gangen stor honnør for å ha levert konserter med både trøkk og kvalitet.

Vi er ellers en blidspent gjeng med sangere som hygger seg på de ukentlige korøvingene og ellers når vi reiser på turer til sangerstevner eller andre arrangement i Midt Norge.

Stemmegrupper 2019

Sopraner:
Berit Syrstad, Wenke Teialeret, Lisbeth Stensaas, Anne Østeggen, Lene Berger, Tone Marie Riise, Beate Steinvik, Therese Aasheim Norås

Alter:
Solveig Øiaas, Anne Marie Liaklev, Bente Hestvik, Siw Rylander og Kristin Lauritzsen, Bodil Stenhaug, Veronica Voldstad

Tenorer:
Tore Skjetne, Jørgen Onsøien

Basser:
Jens Hamre, Erik Øien, Vegard Myrdal Berg

Korets dirigent
Bjørn Vevang er korets musikalske leder. Koret er veldig stolte av å ha en så dyktig dirigent som er så flink til å lære bort nytt musikalsk stoff på en rask og positiv måte. Han er rett og slett et sang-pedagogisk unikum, som er utdannet kantor og i tillegg har en mastergrad i kordireksjon fra Konservatoriet i Tromsø ved Ragnar Rasmussen. Bjørn Vevang er til daglig ansatt som kantor i Berg Kirke i Trondheim. I tillegg til å dirigere Koret Våren Viggja, dirigerer han også andre kor i nærområdet. Se dirigentportrettet for mer informasjon: http://heimklang.no/wp-content/uploads/2016/03/Dirigentportrett-Bj%C3%B8rn-Vevang.pdf

Øvingstid og sted
Koret har øving hver onsdag kl. 19:30-22:00 på musikkrommet i Børsa Barneskole

Før en ny konsert har vi som regel noen ekstraøvinger i samme uke som konserten skal foregå. Det forekommer også at vi har helgeøvinger for å øve inn nytt stoff på en mest mulig effektiv måte.